ABOUT ME

photo2

ขอต้อนรับเข้าสู่ peerapon1986 ซึ่งเป็น blog ที่ผมตั้งใจจะแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดและประสบการณ์ในงานวิชาการของผม รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ผมสนใจโดยจะนำมาเล่าสู่กันฟังในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย และผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ถ้าหากเรื่องราวเหล่านั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน หรือช่วยจุดประกายความคิดใหม่ให้เกิดขึ้น

Peerapon Jaderojananont พีรพล เจตโรจนานนท์ resume