ABOUT ME

photo2

ยินดีต้อนรับสู่ peerapon1986 ซึ่งเป็น blog ที่ทำขึ้นด้วยความตั้งใจจะแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดและประสบการณ์ในงานวิชาการของผม รวมถึงเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมที่ผมสนใจ และผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากเรื่องราวเหล่านั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน หรือช่วยจุดประกายความคิดใหม่ให้เกิดขึ้น

Peerapon Jaderojananont (พีรพล เจตโรจนานนท์ )

Advertisements